Takavattning håll koll på hängrännorna

hangrannor.jpg

Gamla hängrännor som med tiden börjar läcka är ganska vanligt. Att det är så, beror nog på okunskap vilken funktion som hängrännor egentligen har. Att hängrännor på ett hus ska för bort vattnet i från fasad och grund  förstår nog gemene man. Men hur viktigt det är har nog dom flesta inte riktigt klart för sig. Men när dom blir medventa om vilka vattenmängder det handlar om då inser man snabbt att det är viktigt med fungerande hängrännor. Ett normalstort tak i Sverige tar emot hela 120.000 liter vatten. Är inte rännorna hela och kanske har bakfall då kan du få fuktskador i både på taketfoten och i grunden.

Kontrollera att inte hängrännorna läcker

Det enklaste sättet att göra det är att titta om det droppar från hängrännorna när det rengnar. Se till att rensa hängrännorna åtminstone en gång per år.

scroll to top