Är det dags att lägga om taket?. Byta ett tak är inget man gör hur som helst. Ett tak skyddar stora värden därför är det viktigt att det blir rätt gjort, inget slarv eller missar får förekomma. Särskilt med tanke på att dom flesta försäkringsbolag inte ersätter fuktskador via läckande yttertak. Detta är inte orimligt av försäkringsbolagen, vem som helst skulle ju annars kunna slarva med takunderhållet och få ersättning .Vid ett takbyte är det självklart att ta bort den gamla underlagspappen. Att montera ny takpapp och ny bär, ströläkt bidrar också till att hålla taket torrt. Att välja rätt typ av takpannor är också viktigt. Vi hjälper dig hela vägen med ditt takbyte.

Den enkla vägen till att byta tak

1. Takinspektion, besiktning av yttertak

Vägen till ett takbyte börjar alltid med ett hembesök av en takexpert för att utföra en takbesiktning. Takbesiktningen är alltid kostnadsfri. Takbesiktning börjar med en kontroll av vinden för att se om det finns några eventuella läckage från yttertaket som har åstadkommit fuktskador. När besiktning av taket är utförd. Sammanställer vi en kostnadsfri offert med ett fast pris där allting ingår. Inga obehagliga överraskningar. Du vet vad du kommer att betala innan takarbetet startar.

Val av takmaterial

Val av takmaterial påverkas oftast av husets stil och taklutning, men också vilken smak du har. Om du vill ha en udda färg på ditt nya tak, kan bygglov kan krävas. Men det tar vi självklart hand om. Dom vanligaste takmaterialen människor väljer emellan är tegelpannor, eller takpannor av betong. Betongtakpannor kan läggas ner till 14 graders lutning medan tegeltakspannor kan läggas ner till 22 graders lutning. Takets lutning avgör vilken typ av takmaterial du kan ha på ditt yttertak. Vi kontrollerar taklutning och hjälper dig att välja det takmaterial som passar just ditt hus.

Så byts tak. Steg för steg

Vi tycker det är viktigt att våra beställare vet exakt hur vi arbetar och hur ett takbyte går till därför har vi sammanställt en steg för steg anvisning som visar hur det går till att byta ett tak proffesionellt. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Montering av byggnadsställning


Det är viktigt att arbeta säkert och förhindra arbetsplatsolyckor. Därför monterar vi alltid en takställning.

Bortagning av gammalt taktegel, takläkt och underlagspapp

Vi börjar arbetet med att ta bort all gammal takbeläggning inklusive bärläkt, ströläkt, underlagspapp samt vindskivor.


Borstar sedan av taket och gör en noggran kontroll av råsponenten. Eventuell skadad råspont byts ut.

Trekantslister på takets ytterkanter monteras för att säkerställa att dom nya vindskivorna sitter ordentligt och klarar hög vindbelästning. En vindskivas funktion är att förhindra fukt från att blåsa in i sidled. Vindskivor är med andra ord inte bara en snygg avslutning på ett tak. Därför byter vi alltid vindskivor i samband med ett takbyte.

Högkvalitativ underlagspapp  monteras. Underlagspappen läggs nerifrån och uppåt. Underlagspappen läggs omlott där varje våd överlappar varandra.

Nya hängrännor med rännkrok monteras. Fotplåt spikas fast i takfoten för att sedan läggas över med underlagspapp. Underlagspappen klistras sedan och spikas.

Varje överlappningsvåd klistras och spikas med i  ett sicksack mönster

Ny nockbräda monteras.

Skorstensbeslaget monteras mot råsponten spikas klistras för att sedan vika över underlagspappen. På så sätt blir det riktigt tätt kring skorstenen.

Runt sargen på vindsluckan viks underlagspappen upp. Underlagspappen klistras och spikas.

 


Ströläkten monteras.

Bärläkten monteras. Bilden visar även fotplåt och hängränna.


Nogrann måttning av avståndet mellan bärläkten. Detta för att takpannorna ska ligga bra omlått på varandra.


Dom nya vindskivorna på taksidorna är på plats


Här är den nya vindsluckan monterad. Underlagspapp, ströläkt samt bärläkt monterat. Taket är nu förberett för läggning av takpannor.


Takpannorna lyfts upp på taket med en kranbilerna.


Takpannorna bärs ut på taket och fördelas ut på taket för att minska vikten.


Betongpannorna är nu jämt utföderlade på taket.


Läggning av takpannorna börjar från höger sida på taket.


Taket är nu färdigt. Bortforsling av gammalt material och avstädning av arbetsplasten är utförd. Husägaren har nu ett bekymmerfritt tak som håller i decennier.