Mossa på taket kan ge fuktskador

Mossa på ett tak  av takpannor är inte bra. Mossan suger upp fukten och sväller

scroll to top